Behandlingar

Traditionell Kinesisk Medicin

Akupunktur och akupressur är två terapier inom Traditionell Kinesisk Medicin (TKM) De har utvecklats och använts under flera tusen år i Kina och i Japan för att förebygga sjukdom och för att återskapa hälsa. TKM ingår i ett taoistiskt filosofiskt tänkande om hur man ska leva för att behålla hälsan. Sjukdom uppstår när man lever i obalans med omgivningen och mot sin natur.

Grundtanken inom kinesisk medicin är att smärta och olika sjukdomssymptom beror på att det uppstått blockeringar och obalanser i kroppens energisystem. Detta system består av ett nätverk av meridianer, där livsenergin qi (kursivera) strömmar.

Akupunktur och Akupressur

Akupunktur och akupressur bygger på en gemensam bakomliggande princip. Genom att stimulera rätt valda akupunkturpunkter utefter kroppens meridianer med antingen tunna sterila engångsnålar (akupunktur) eller med ett fast lugnt fingertryck (akupressur) kan man behandla och återställa balansen i kroppens energiflöde. Då energin flödar fritt och harmoniskt skapas förutsättning för god hälsa.

I en akupunkturbehandling väljs en kombination av punkter där varje punkt har sin speciella funktion. Själva nålsticket känns inte mycket, ibland som en liten domningskänsla eller som en pirrning.

Akupressur är en lugn och dynamisk behandlingsform, som löser upp spänningar och blockeringar. Den ger en behaglig avslappning och ger ökad kroppsmedvetenhet. Akupressur är en bra behandlingsmetod för stresshantering och för stressrelaterade problem.

Man kan tex behandla:

Nack-och ryggbesvär
Astma och allergier
Mag-och tarmbesvär
Menstruations – och övergångsbesvär
Migrän och spänningshuvudvärk
Stress och oro

Nack- och ryggmassage

Nack- och ryggmassage är en skön behandling för trötta och spända ryggar. Blod- och lymfcirkulationen förbättras, musklerna mjukas upp och en ökning av”lugnhormonet” oxytocin ger en lugn-och-ro-känsla.